Η Κασταλία [μικροφόρμα] = σύγγραμμα περιοδικόν / συντασσόμενον υπό Θ.Ζ. Ζωγράφου και εκδιδόμενον κατά μήνα
 
Τίτλος:Η Κασταλία [[μικροφόρμα]] = σύγγραμμα περιοδικόν
Τίτλος:Η Κασταλία [[μικροφόρμα]] = σύγγραμμα περιοδικόν
Τίτλος Κλειδί:Η Κασταλία
Πνευματική Υπευθυνότητα:Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (Ελλάδα)
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Έτος Α', φ. 1 (Μάρτ. 1861) - φ. 12 (Φεβρ. 1862)
Δημοσίευση:Εν Κωνσταντινουπόλει : χ.ε., 1861-
Textual materials, Monographic: 1
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Θέματα:Greek periodicals--Turkey--Istanbul Ili.
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1861 1861 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1861
τόμος 1
1861
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1861 1861 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1861 1862 Πλήρης