ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
Τίτλος:ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.