Κυπριακά Νέα : Έγκυρον Πανελλήνιον δημοσιογραφικόν όργανον αγώνος υπέρ της δικαιώσεως των Κυπρίων
 
Τίτλος:Κυπριακά Νέα : Έγκυρον Πανελλήνιον δημοσιογραφικόν όργανον αγώνος υπέρ της δικαιώσεως των Κυπρίων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:Κυπριακά Νέα : Έγκυρον Πανελλήνιον δημοσιογραφικόν όργανον αγώνος υπέρ της δικαιώσεως των Κυπρίων
Δημοσίευση:Αθήναι : Τριχινάς, Θ., 1969-1977
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 26 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Σημειώσεις:Διεύθυνση Αχιλλεύς Τριχινάς
Υπεύθυνος εκδόσεως Θ. Τριχινάς
Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:070
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1969 1970 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου