ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
Τίτλος:ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Τουρκία
Τίτλος:ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Τουρκία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1873 1878 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Blegen
1873 1886 Πλήρης
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1873
τόμος 1
1885
τόμος 6
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου