Δελτίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ερμουπόλεως
 
Τίτλος:Δελτίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ερμουπόλεως
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ερμουπόλεως
Πνευματική Υπευθυνότητα:Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμουπόλεως
Δημοσίευση:Ερμούπολη : Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμουπόλεως, [19--?]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Άγνωστη
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1963 1965 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου