Δελτίον της Ταχυδρομικής και Τηλεγραφικής Υπηρεσίας
 
Τίτλος:Δελτίον της Ταχυδρομικής και Τηλεγραφικής Υπηρεσίας
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Ταχυδρ. Τηλεγρ. Υπηρ.
ISSN:1107-3489
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον της Ταχυδρομικής και Τηλεγραφικής Υπηρεσίας
Τίτλος Κλειδί:Δελτίον της Ταχυδρομικής και Τηλεγραφικής Υπηρεσίας
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Ταχυδρ. Τηλεγρ. Υπηρ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Υπουργείον Συγκοινωνιών. Ταχυδρομική και Τηλεγραφική Υπηρεσία
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Υπουργείο Συγκοινωνιών. Ταχυδρομική και Τηλεγραφική Υπηρεσία, 1887-1914
ISSN:1107-3489
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Θέματα:Ταχυδρομικές υπηρεσίες--Περιοδικά--Ελλάδα
Τηλεπικοινωνία--Ελλάδα
Telecommunication--Greece
Postal service--Periodicals--Greece
DDC Ταξινόμηση:384
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1887 1890 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1888 1914 Ελλιπής