ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1887 1890 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου