Τα Νέα Γράμματα : Μηνιαία λογοτεχνική επιθεώρηση / Διευθυντής Α. Καραντώνης
 
Τίτλος:Τα Νέα Γράμματα : Μηνιαία λογοτεχνική επιθεώρηση / Διευθυντής Α. Καραντώνης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τα Νέα Γράμματα : Μηνιαία λογοτεχνική επιθεώρηση / Διευθυντής Α. Καραντώνης
Δημοσίευση:Αθήνα : [χ.ο.], 1935-1945
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Η συχνότητα έκδοσης ποικίλει (Μηνιαίο, Τριμηνιαίο, Διμηνιαίο)
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη
1935
τόμος 1
1944
τόμος 5
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1935
τόμος 1
1945
τόμος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
1935
τόμος 1
1945
τόμος 6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1935
τόμος 1
1944
τόμος 7
Πλήρης
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης
1935 1944 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

1935 1944 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1924
τεύχος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1935
τόμος 1
1945
τόμος 7
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1935
τόμος 1
1944
τόμος 7
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου