ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 
Τίτλος:ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1929
τόμος 24
1935
τόμος 100
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1933 1934 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1930
τεύχος 36
1939
τεύχος 126
Ελλιπής