Ιόνιος Ανθολογία
 
Τίτλος:Ιόνιος Ανθολογία
Συντομευμένος Τίτλος:Ιον. Ανθολ.
ISSN:1106-093X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ιόνιος Ανθολογία
Τίτλος Κλειδί:Ιόνιος Ανθολογία
Συντομευμένος Τίτλος:Ιον. Ανθολ.
Δημοσίευση:Ζάκυνθος : Μαριέττα Μινώτου, 1926-1940
ISSN:1106-093X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:808.81
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
1927
τεύχος (Αρ. 1)
1941
τεύχος (Αρ. 134)
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1928 1935
τόμος 100
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1933 1934 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1834 1940 Ελλιπής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1930
τεύχος 36
1939
τεύχος 126
Ελλιπής