ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
 
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ISSN:1105-3305
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ISSN:1105-3305
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συνεχίζει:ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
1990
τόμος 2
τεύχος 30
1997
τόμος 8
τεύχος 109
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1989 1997 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1990 Πλήρης
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1990 1997 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1988
τεύχος 1
1997
τεύχος 115
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1990
τόμος 2
1996
τόμος 7
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου