ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
 
Τίτλος:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1949
τεύχος 1
1950
τεύχος 9
Πλήρης
Μέλος Δικτύου

1934 1940 Πλήρης
Ανενεργή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1933 1940 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1933 1938 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου