Εργασία: Εβδομαδιαία Επιθεώρησις
 
Τίτλος:Εργασία: Εβδομαδιαία Επιθεώρησις
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εργασία: Εβδομαδιαία Επιθεώρησις
Δημοσίευση:Αθήνα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1984 1985 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
1995 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
1934
τόμος 0
1938 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
1995
τεύχος 2
1998
τεύχος 22
Πλήρης
Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών
1995 Πλήρης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1930 1941 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 2

1995 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Σερρών)
1995 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
1995
τεύχος 1
1997
τεύχος 14
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Πάτρας
1995
τεύχος 1
1998
τεύχος 22
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
1995 1996 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1995 1998 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πολυτεχνείο Κρήτης
1995
τόμος 5
1998
τόμος 15
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

1930 1941 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου

1984 1985 Ελλιπής
Ανενεργή