ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 
Τίτλος:ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συνεχίζεται από:ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1976 1980 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
1967 1980 Πλήρης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1967 1980 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Alpha Bank
1967 1980 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου