Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Κατασκευές & ΚΙΤ : μηνιαίο περιοδικό ηλεκτρονικών κατασκευών
 
Τίτλος:Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Κατασκευές & ΚΙΤ : μηνιαίο περιοδικό ηλεκτρονικών κατασκευών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Κατασκευές & ΚΙΤ : μηνιαίο περιοδικό ηλεκτρονικών κατασκευών
Δημοσίευση:Αθήνα : Νόστης Κώστας, 1986-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
1986 1988 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1986 1987 Ελλιπής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 1

1996 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου