Τρικυμία : Λογοτεχνικό περιοδικό
 
Τίτλος:Τρικυμία : Λογοτεχνικό περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τρικυμία : Λογοτεχνικό περιοδικό
Προηγούμενος Τίτλος:Τρικυμία : έκδοση λόγου και τέχνης
Δημοσίευση:Αθήνα : Σκόκκο Ιάνης Λο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
1980-1981
τεύχος 2
1980-1981
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1980
τεύχος 1
1981
τεύχος 3-4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου