Πρωτοπόροι : Νεανική εφημερίδα
 
Τίτλος:Πρωτοπόροι : Νεανική εφημερίδα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πρωτοπόροι : Νεανική εφημερίδα
Δημοσίευση:[Πειραιάς] : Νεανικό Κέντρο Αγίου Βασιλείου Πειραιά
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1984
τεύχος 43
1986
τεύχος 48
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου