Παιδεία : Λόγος, πράξη
 
Τίτλος:Παιδεία : Λόγος, πράξη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Παιδεία : Λόγος, πράξη
Δημοσίευση:Κόνιτσα : Φούντας Αθαν.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1979
τεύχος 2-3
1980
τεύχος 14
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου