Νεανική φωνή
 
Τίτλος:Νεανική φωνή
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Νεανική φωνή
Δημοσίευση:[Αθήνα] : Νεανική Συντροφιά
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Το φυλλάδιο αυτό βγαίνει από μια νεανική συντροφιά με σκοπό τη διατήρηση της φιλίας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη, και την παρουσίαση σε όλη τη συντροφιά τής πνευματικής εργασίας του καθενός από τα μέλη [απόσπασμα από τη σελ. 2 του 1ου τεύχους]
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
1943
τεύχος 2
1944
τεύχος 10
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1951
τεύχος 1
1957
τεύχος 3
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου