Μόρφωση
 
Τίτλος:Μόρφωση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μόρφωση
Πνευματική Υπευθυνότητα:Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος
Δημοσίευση:Αθήνα : Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1946
τεύχος 2
1946
τεύχος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου