Η Μαρμαρυγή : Περιοδικό πνευματικών αξιών, ποίησης, φιλοσοφίας, κριτικής βιβλίου
 
Τίτλος:Η Μαρμαρυγή : Περιοδικό πνευματικών αξιών, ποίησης, φιλοσοφίας, κριτικής βιβλίου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Η Μαρμαρυγή : Περιοδικό πνευματικών αξιών, ποίησης, φιλοσοφίας, κριτικής βιβλίου
Δημοσίευση:Αθήνα : Μπολιανίτη Ευγενία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Γενική διεύθυνση και έκδοση: Μπολιανίτη Ευγενία
Επιμέλεια ύλης: Σπανός Λαυρέντης
Ετήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1996
τεύχος 4
1999
τεύχος 7
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου