Λογοτεχνία τώρα : Λογοτεχνικό, μορφωτικό περιοδικό
 
Τίτλος:Λογοτεχνία τώρα : Λογοτεχνικό, μορφωτικό περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Λογοτεχνία τώρα : Λογοτεχνικό, μορφωτικό περιοδικό
Δημοσίευση:Αθήνα : Συμιγδαλάς Αντώνης Ν.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2003
τεύχος 33
2004
τεύχος 35
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου