Κριτήριο : Γράμματα, τέχνη, επιστήμη
 
Τίτλος:Κριτήριο : Γράμματα, τέχνη, επιστήμη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Κριτήριο : Γράμματα, τέχνη, επιστήμη
Δημοσίευση:Αθήνα : Μελακοπίδης Κώστας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Αρχισυντάκτης: Ροζενστάιν Χρήστος
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
1965
τεύχος 1
1966
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1966
τεύχος 4
1966
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου