Ιστορικός άτλας 20ού αιώνα
 
Τίτλος:Ιστορικός άτλας 20ού αιώνα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:GR .
Τίτλος:Ιστορικός άτλας 20ού αιώνα
Δημοσίευση:[Αθήνα] : Η Καθημερινή
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:GR .
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας

τεύχος 1-13

τεύχος 15
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου