Βιβλίο και ζωή
 
Τίτλος:Βιβλίο και ζωή
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Βιβλίο και ζωή
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1998
τεύχος 1
1998
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου