Απρόοπτο
 
Τίτλος:Απρόοπτο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Απρόοπτο
Δημοσίευση:Αθήνα : Δασκαλόπουλος Κ.Ε.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1970-1971
τεύχος 1
1970-1971
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου