Ελληνο-Βελγική Επιθεώρησις
 
Τίτλος:Ελληνο-Βελγική Επιθεώρησις
Συντομευμένος Τίτλος:Ελλ.-Βελγ. Επιθεώρ.
ISSN:1106-1154
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ελληνο-Βελγική Επιθεώρησις
Παράλληλος κύριος τίτλος:Revue Belgo-Hellénique
Τίτλος Κλειδί:Ελληνο-Βελγική Επιθεώρησις
Συντομευμένος Τίτλος:Ελλ.-Βελγ. Επιθεώρ.
Δημοσίευση:Αθήναι : Ένωσις Διπλωματούχων Πανεπιστημίων και Ανωτάτων Σχολών Βελγίου, 1971-1972
Belgique : Union des Diplômés des Universités et des Écoles de Hautes Études de Belgique, 1971-1972
ISSN:1106-1154
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Συνεχίζεται από:Ελληνο-Βελγική Επιθεώρησις και Πανευρωπαϊκή
DDC Ταξινόμηση:060
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.