Εφοριακόν Δελτίον Ενημερώσεως
 
Τίτλος:Εφοριακόν Δελτίον Ενημερώσεως
Συντομευμένος Τίτλος:Εφορ. Δελτ. Ενημ.
ISSN:1105-9753
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εφοριακόν Δελτίον Ενημερώσεως
Τίτλος Κλειδί:Εφοριακόν Δελτίον Ενημερώσεως
Συντομευμένος Τίτλος:Εφορ. Δελτ. Ενημ.
Δημοσίευση:Αθήνα : Μ. Στεριάδου, 1972-1992
ISSN:1105-9753
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Φορολογικό Δελτίο [ISSN 1105-9761], 1993-
Μηνιαίο
Συνεχίζεται από:Φορολογικό Δελτίο : φορολογική-λογιστική & εργατική επιθεώρηση
DDC Ταξινόμηση:330
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.