Ιπποκρατειακά χρονικά
 
Τίτλος:Ιπποκρατειακά χρονικά
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ιπποκρατειακά χρονικά
Πνευματική Υπευθυνότητα:Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο
Δημοσίευση:Αθήνα : Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο, [19--?]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Θέματα:Ηospitals
Νοσοκομεία
Hospitals--Hippokratio
Νοσοκομεία--Ιπποκράτειο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο
2005
τεύχος 2
2007
τεύχος 9-10
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου