ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
 
Τίτλος:ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1945 1946 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1916
τόμος 1
1917
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1916
τόμος 1
1920
τόμος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1916 1946 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

1945
τεύχος 1
1946
τεύχος 12
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου