ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΧΙΩ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΓΕΝΤΗ
 
Τίτλος:ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΧΙΩ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΓΕΝΤΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΧΙΩ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΓΕΝΤΗ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΕΝΤΗ ΕΝ ΧΙΩ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Blegen
1938 1946 Πλήρης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1938 1970 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1938 1970 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1939
τόμος 1
τεύχος 2
1970
τόμος 7
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου