ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
 
Τίτλος:ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1973
τόμος 1
1974
τόμος 10
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1973
τεύχος 1
1974
τεύχος 9
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1973 1975 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου