Δελτίον σλαβικής βιβλιογραφίας : (βουλγαρικής-γιουγκοσλαβικής-ρωσικής)
 
Τίτλος:Δελτίον σλαβικής βιβλιογραφίας : (βουλγαρικής-γιουγκοσλαβικής-ρωσικής)
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον σλαβικής βιβλιογραφίας : (βουλγαρικής-γιουγκοσλαβικής-ρωσικής)
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Έτος Β΄, τεύχ. 8ον (1965)
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964-1971
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται εν μέρει από: Δελτίον βουλγαρικής βιβλιογραφίας, 1971-
Συνεχίζεται εν μέρει από: Δελτίον γιουγκοσλαβικής βιβλιογραφίας, 1971-
Χωρίς σταθερή συχνότητα
Συνεχίζεται εν μέρει από:Δελτίον βουλγαρικής βιβλιογραφίας
Δελτίον γιουγκοσλαβικής βιβλιογραφίας
DDC Ταξινόμηση:016.9496
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1967 1971 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1964 1971 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1964
τόμος 2
1967
τόμος 13
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1964 1971 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1964
τόμος 1
1972
τόμος 9
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου