ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΛΑΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
 
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΛΑΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΛΑΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1967 1971 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1967 1970 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1964
τόμος 2
1967
τόμος 13
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1964 1971 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1964
τόμος 1
1971
τόμος 8
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου