ΔΕΛΤΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
 
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1969 1972 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1972 1972 Πλήρης
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1969 1972 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1969
τόμος 1
1972
τόμος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου