ΔΕΛΤΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
 
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1971 1972 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1971
τόμος 8
1972
τόμος 9
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου