Νομική
 
Τίτλος:Νομική
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Νομική
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:τ.1 (1894/95)-
Δημοσίευση:Αθήνησιν : τυπογρ. Νομικής, 1894-[19??]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Από τον 3ο τόμο και μετά εκδίδονταν 10 τεύχη το χρόνο
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1894 1899 Πλήρης
Μέλος Δικτύου