Θέμις
 
Τίτλος:Θέμις
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Θέμις
Τίτλος Κλειδί:Θέμις (Αθήναι)
Δημοσίευση:Αθήναι : Λεωνίδας Λ. Σγούτας, 1846-1880
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
Συνεχίζεται από:Νέα Θέμις
DDC Ταξινόμηση:340
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή
1890 1955 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 27/08/2017
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

1890
τόμος 1
1955
τόμος 66
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νομική Σχολή Τμήμα Νομικής Τομέας Ποινικών Επιστημών
1890
τόμος 1
1955
τόμος 66
Πλήρης
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Νομικής Σπουδαστήριο Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
1890 1955 Πλήρης
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1846 1955 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 18/08/2017
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1846
τόμος 1
1861
τόμος 8
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
1906
τόμος 17
τεύχος 1
1955
τόμος 66
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 18/08/2017
Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών
1890 1890 Ελλιπής