Ο ΡΩΜΗΟΣ
 
Τίτλος:Ο ΡΩΜΗΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ο ΡΩΜΗΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1883
τόμος 1
1918
τόμος 31
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1883 1889 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1883
τόμος 1
1918
τόμος 11
Πλήρης
Μέλος Δικτύου

1883
τόμος 1
1918
τόμος 11
Πλήρης
Ανενεργή
Εθνική Πινακοθήκη
1885 1913 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1883
τόμος 1
1918
τόμος 11
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1883
τόμος 1
1918
τόμος 11
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου