Ηλεκτρονικά Νέα = Electronic News
 
Τίτλος:Ηλεκτρονικά Νέα = Electronic News
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ηλεκτρονικά Νέα = Electronic News
Παράλληλος κύριος τίτλος:Electronic News
Δημοσίευση: : Παπαδόπουλος Χρ, 1965-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Άγνωστη
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
1965
τεύχος 3
1983
τόμος 19
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου