Ηλεκτρονικά Νέα = Electronic News / διευθυντής Χρ. Ι. Παπαδόπουλος
 
Τίτλος:Ηλεκτρονικά Νέα = Electronic News
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ηλεκτρονικά Νέα = Electronic News
Παράλληλος κύριος τίτλος:Electronic News
Δημοσίευση:Αθήναι : Παπαδόπουλος Χρ., 1965-1983
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Εκδίδεται διά την προώθησιν και επέκτασιν των γνώσεων περί λειτουργίας και εφαρμογής της ηλεκτρονικής εις Τηλεόρασιν, τηλεπικοινωνίας, βιομηχανίαν...
Άγνωστη
DDC Ταξινόμηση:620
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1971 1975 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Ευγενίδου
1965
τεύχος 3
1983
τόμος 19
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου