Ελλάς(184)
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης(9)
Αττικής (Αθήνα)(47)
Αττικής (εκτός Αθηνών)(37)
Αττικής (σύνολο)(84)
Βορείου Αιγαίου(3)
Δυτικής Ελλάδας(6)
Δυτικής Μακεδονίας(3)
Ηπείρου(7)
Θεσσαλίας(8)
Ιονίων Νήσων(1)
Κεντρικής Μακεδονίας(48)
Κρήτης(9)
Νοτίου Αιγαίου(2)
Πελοποννήσου(2)
Στερεάς Ελλάδας(2)
Κύπρος(4)
Λεμεσού(1)
Λευκωσίας(3)